Autors i Autores

Miquel Desclot

L'edat d'or de la música.

L'edat d'or de la música constitueix una excel·lent introducció al moment de màxima esplendor en la història de la música: el Classicisme vienès. I és també un mitjà per conèixer millor l'obra de músics tan extraordinari com Haydn, Mozart, Beethoven o Schubert. Amb aquest llibre Miquel Desclot ens mostra la seva faceta d'agut melòman i de profund coneixedor dels llenguatge musicals i ens ajuda a capbussar-nos d'una form planera, i amb passió encomanadissa, en unes obres i uns compositor que han marcat per sempre més l'evolució de la música.