Autors i Autores

Miquel Desclot

Selecció d'articles

 • BONADA, Lluís: "Miquel Desclot presenta una antologia representativa de la poesia de Michelangelo", El Temps, núm. 1.392, 15 de febrer de 2011, p. 85.
 • CALDERER, Lluís: "'Cançons de la lluna al barret', de Miquel Desclot", Faig (Manresa), núm. 12, novembre 1980, p. 35-37.
 • CÒNSUL, Isidor: "Miquel Desclot: 'Auques i espantalls'", Serra d'Or (Barcelona), núm. 340, febrer 1988, p. 37.
 • COSTA, Júlia: "Poesia a l'escola primària. 'Cançons de la lluna al barret', de Miquel Desclot", Escola Catalana (Barcelona), núm. 270-271-272, juliol-agost-setembre 1990, p. 21-24.
 • DALMAU i RIBALTA, Antoni: "Cremant l'ombra", Avui, 12 de gener de 2011, p. 20.
 • FÀBREGAS, Montserrat: "Desclot, Miquel: Guia poca-solta", Faristol, núm. 73, setembre de 2012, p. 25.
 • FARRÉS, Pere: "La lluna en un cove", Reduccions (Vic), núm. 6, gener 1979, p. 81-82.
 • GALVES, Jordi: "El maestro de Petrarca", La Vanguardia. Culturas, núm. 59, 6 d'agost de 2003, p. 6.
 • GASOL, Anna: "Miquel Desclot, 'Bestiolari de la Clara'", Faristol (Barcelona), núm. 13, juny 1992, p. 45.
 • LLAVINA, Jordi: "Cançó popular i música de cambra", Avui Cultura, 14 de desembre de 2006, p. 13.
 • LLORCA, Vicenç: "Miquel Desclot, 'Per tot coixí les herbes - de la lírica japonesa'", Serra d'Or (Barcelona), núm. 435, març 1996, p. 74.
 • MOLIST, Pep: "Miquel Desclot: "El primer que senten els nens és la música de la poesia", El País. Quadern (Barcelona), núm. 1.037, 18 de setembre de 2003, p. 2.
 • MUNTANER GONZÁLEZ, Maria: "Miquel Desclot. 'De tots els vents'", Lluc, núm. 840, juliol-agost 2004, p. 58.
 • NADAL, Marta: "Miquel Desclot, sentir la poesia", Serra d'Or (Barcelona), núm. 431, novembre 1995, p. 33-35.
 • RAFART, Susanna: "L'ombra d'una muntanya", Avui Cultura, 23 de desembre de 2004, p. 12.
 • RIPOLL, Josep M.: "Miquel Desclot, 'De tots els vents. Selecció de versions poètiques'", Serra d'Or (Barcelona), núm. 538, octubre 2004, p. 66-67.
 • SUSANNA, Àlex: "L'any de Miquel Desclot", Avui, 27 de gener de 2005, p. 22.