Autors i Autores

Josep Maria Espinàs
1927-2023

Coberta d'Entre els lectors i jo.

Entre els lectors i jo.

Són molts anys d'escriure. Una colla de llibres i un article cada dia durant trenta-cinc anys. Naturalment, he rebut moltes cartes dels lectors. Cartes emotives, cartes inquietants, cartes divertides i cartes amargues.

Rellegint-les, ara, m'he adonat que són una suma de vides. I quan he decidit contestar-les –o comentar-les– també he comprès que en aquests textos de resposta jo hi he posat una part de mi mateix, de les meves idees, dels meus sentiments, de la meva visió sobre els temes més diversos. De fet, aquesta col·lecció de respostes són successives confessions.

Penso que el lector hi trobarà una mica de tendresa, una mica d'ironia, una mica de solidaritat amb qui m'escriu o una mica d'indignació.

Aquest llibre, com diu el seu títol, és una història escrita entre els més diversos lectors i jo. Ells s'hi retraten i jo també.

I potser, a més, aquestes cartes recullen l'aire d'un temps. I d'un país.

(Text de la contraportada)