Autors i Autores

Manel Figuera

Coberta del llibre Cadí, una mirada al Parc Natural del Cadí-Moixeró i al massís del Pedraforca

Divulgació

  • El meu país [diversos autors]. Barcelona: Grup 62 [Volums II, III i IV], 2005.
  • Cadí, una mirada al Parc Natural del Cadí-Moixeró i al massís del Pedraforca [amb fotografies de Lluís Dantart i d'Iñaki Relanzón] [en català, castellà, francès i anglès]. Sant Cugat del Vallès: Símbol Editors, 2005.
  • Les terres de Lleida des de l'aire [diversos autors]. Lleida: Pagès/Diputació de Lleida, 2014.