Autors i Autores

Ausiàs March
1397-1459

Coberta de la primera traducció al castellà per Baltasar de Romaní. Segle XVI

Biografia

La data i el lloc de naixement d'Ausiàs March continuen essent dubtosos, tot i que els últims treballs crítics apunten que neix a Gandia, al voltant del 1400. Sí que es coneix, però, la data exacta de la seva mort: el 3 de març del 1459. Fill del poeta Pere March i de Leonor Ripoll, educat en l'ideal cavalleresc, en va ser nomenat l'any 1419. Durant l'any 1420 segueix el rei Alfons a la campanya de Sardenya i Còrsega. També pren part a altres guerres, com ara la de Nàpols i Sicília. Poc després de participar en una campanya contra els pirates del nord d'Àfrica, l'any 1925, rep el senyoriu de Beniarjó, que ja anhelava el seu pare. El 1437 es casa amb Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell, l'autor del Tirant lo Blanc, la qual mor dos anys més tard. Així, el 1443 torna a casar-se, aquesta vegada amb la valenciana Joana Escorna. No té cap fill d'aquests dos matrimonis, però sí cinc fills il·legítims. Els estudiosos relacionen la seva poesia amb aquesta situació, destacant la lluita entre la passió i l'ideal de l'amor pur.

L'escola que més influeix Ausiàs March és la dels trobadors, però alhora va més enllà i fa evolucionar la poesia del seu temps, tan temàtica com lingüísticament. D'entre les seves lectures cal parlar dels poetes aristotèlics i escolàstics, situant-se sovint les seves idees socials entre Aristòtil i Sant Tomàs, sense oblidar Dant o Petrarca.

La gran projecció posterior de l'autor és causada per l'enorme sinceritat i originalitat de la seva poesia, però també per un magistral sentit del ritme que poques obres de l'època assolirien. Tot plegat fa que les seves troballes poètiques s'acostin a l'esperit del Renaixement i que els lectors del segle XVI el tinguin entre els seus poetes preferits.

La seva poesia, de la qual es conserven 128 poemes, influeix no sols en els poetes catalans immediats sinó també en autors fonamentals de la poesia castellana, com ara Boscán, Quevedo o Garcilaso de la Vega.