Autors i Autores

Ausiàs March
1397-1459

Edició de principis de segle.
Coberta de l'Edició Canònica d'Amadeu Pagès, Vol.1
Lp de Raimon Veles e vents, 1970.