Autors i Autores

Jesús Moncada
1941-2005

Històries de la mà esquerra.

Històries de la mà esquerra és un recull de breus narracions la majoria de les quals giren entorn d'una mateixa constant: recuperar mitjançant la paraula escrita els records d'infantesa i joventut de l´autor, una manera de viure i de fer d'una zona concreta de Catalunya: la franja catalana d'Aragó. Però també hi apareixen històries disperses, urbanes, desvinculades de la temàtica rural. Moncada retrata així les generacions que el van precedir, els miners, els llaüters que baixaven per l'Ebre, les tertúlies dels cafès, els enterraments... Una barreja entre realitat i ficció, entre els mites i les supersticions. Tot amanit amb un llenguatge col·loquial, molt fresc, ple de frases fetes i de dialectalismes, en un intent de conservar per a la literatura la memòria del passat. Juntament amb El Cafè de la Granota, s'ha dit que tots dos reculls de narracions són els esborranys previs al desplegament esplèndid de Camí de sirga.