Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

El pis de la badia.

Amb El pis de la badia Miquel Àngel Riera torna escriure un llibre exclusivament dedicat a la temàtica amorosa. Des del primer poema, insisteix en la naturalesa "corporal" de l'amor. De fet, tot el llibre és una anàlisi de la relació del "jo" i el "tu", del lligam establert entre el poeta i l'estimada, Nai: una relació que només és possible gràcies a llurs cossos.