Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

La bellesa de l'home.

Tot i aparèixer més tard, La bellesa de l'home fou escrit entre 1971 i 1972. Tant formalment com pel contingut, continua la línia d'una poesia reflexiva, que alterna els poemes llargs amb alguns molt breus. La bellesa de l'home aborda un dels temes centrals del pensament estètic de Miquel Àngel Riera: els lligams indestriables entre l'ésser humà i la recerca de la bellesa, sense abandonar el tema central de tota la seva poesia: l'amor del poeta per Nai. Riera hi defensa un nou humanisme, tot i esser conscient que "l'home és un llop per a l'home".