Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Panorama amb dona.

Altres edicions:

  • Barcelona: Edicions 62, 1983; 1988.


  • Aquesta novel·la, nascuda d'un episodi lateral de la novel·la precedent, tanca el cicle centrat en uns personatges del món rural mallorquí durant la guerra civil. Tanmateix, ara el personatge central, Na Biela de sa Vinya Nova, es caracteritza per la vitalitat i per la positivitat com a resposta immediata davant un món dominat per la violència estrema, per la guerra, pel dolor i pel mal. Dins el cicle, aquest personatge esdevé el terme oposat al del protagonista de L'endemà de mai.