Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Paràbola i clam de la cosa humana.

Pròleg de Miquel Dolç.

Altres edicions:

  • Palma: Consell Insular de Mallorca, 2003. (Pròleg de Francisco Díaz de Castro).


  • Paràbola i clam de la cosa humana clou el camí iniciat amb Biografia, si bé s'hi detecten alguns ressons clàssics. Es tracta d'un manifest en defensa de la llibertat individual, del jo en front del altres, en què Riera reclama altra vegada l'interès per l'humà. Aquest discurs és solcat per poemes amorosos, en què reivindica la dimensió física o corporal de l'amor.