Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Poemes a Nai.

Pròleg de Josep M. Llompart.

Altres edicions:

  • Barcelona: Olañeta, 1979.
  • Barcelona: Columna, 1995.


  • L'aparició d'aquest primer llibre de poemes de Miquel Àngel Riera va representar una fita en el panorama de la poesia mallorquina dels anys seixanta. Els tretze poemes que el formen afronten el tema amorós amb un llenguatge absolutament renovador, que prové de la lectura d'autors de la Generació del 27 com Vicente Aleixandre o Pedro Salinas. Segons deia Josep M. Llompart al pròleg, "els Poemes a Nai són una de les creacions més pures, més assaonades, de més bell i perfecte equilibri que ha assolit la poesia insular d'avui".

    Xavier Bru de Sala el considera "un dels rars llibres iniciàtics, dels més rars encara llibres iniciàtics de la lírica catalana, un llibre-revelació construït com un pont necessari entre el magma de l'adolescència i la plenitud humana, per travessar sense mullar-s'hi el riu immens de l'existència conformada i passiva".