Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Pròlegs

  • ALZAMORA, Sebastià: Rafel. Barcelona: Edicions 62, 1994.
  • BARCELÓ I CULLERÉS, Joan: Miracles i espectres. Palma: Moll, 1981.
  • CABRER I BORRÀS, Guillem: Carta oberta. Barcelona - Palma: José J. de Olañeta, 1979.
  • LLOMPART, Josep M.: La Capella dels dolors i altres poemes. València: Eliseu Climent, 1981 / Palma: Moll, 1990.
  • PÀMIAS, Jordi: Cançons de la nit benigna. Palma: Gràfiques Miramar, 1980.
  • SANTANDREU SUREDA, Jaume: Dos pams d'home. Palma: Imprempta Politècanica, 1971.
  • VIDAL I ALCOVER, Jaume: Obra poètica. Palma: Gràfiques Miramar, 1984.