Autors i Autores

Martí de Riquer i Morera
1914-2013

Coberta del segon volum de Lletres de batalla.
Coberta del primer volum d'Història de la literatura catalana.
Coberta del llibre Para leer Cervantes.

Obra

Teatre

Traduccions realitzades per l'autor/a

Estudis sobre l'autor/autora