Autors i Autores

Martí de Riquer i Morera
1914-2013

Pòrtic

Martí de Riquer i Morera (Barcelona, 1914 - 2013), erudit i romanista especialitzat en literatura catalana medieval, trobadoresca i del segle d'or espanyol.

Llicenciat en Filologia i Lletres per la Universitat de Barcelona, on el 1942 comença a exercir la docència; el 1945 obté el títol de doctor en Filologia Romànica per la Universidad de Madrid. El 1950 esdevé el primer catedràtic d'Història de les Literatures Romàniques i el 1965 és nomenat vicerector de la Universitat de Barcelona. Després d'impartir classes a la Universitat Autònoma de Barcelona (1970-1976), torna a la Universitat de Barcelona, on exerceix activament fins al 1982. Del 1987 al 1990 és professor emèrit de la seva Facultat de Filologia.

Gran dinamitzador dels estudis de literatura medieval, el nombre de les seves publicacions sobrepassa els tres-cents títols. Inicia les seves investigacions en el camp de l'humanisme i en el de la lírica cortesana, i passa posteriorment a l'estudi de la lírica trobadoresca, la literatura del segle d'or castellà, la novel·la cavalleresca i les literatures romànica i artúrica. Part de la seva obra se centra en els estudis monogràfics i les nombroses edicions de La Chanson de Roland, el Cantar de Mío Cid, el Tirant lo Blanc i el Quixot. Destaquen, a més, la traducció i les edicions de clàssics catalans, especialment de Cerverí de Girona, Bernat Metge, Antoni Canals, Jordi de Sant Jordi i Andreu Febrer. També ha publicat diverses antologies de literatura catalana, espanyola i universal.

Membre de moltes entitats culturals i científiques, com la Real Academia Española o la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Martí de Riquer ha rebut nombrosos guardons tant per la seva obra com per la seva trajectòria professional. Entre ells, destaquen els premis Ramon Llull (1970), Medalla d'Or de l'Ajuntament de Barcelona (1983), Menéndez y Pelayo (1990), Príncep d'Astúries de Ciències Socials (1997), Lletra d'Or (1999), Nacional de las Letras (2000) o Creu de Sant Jordi (1992).Pàgina elaborada per Guillem Molla per a l'AELC.
Fotografies extretes de Joan Francesc Fondevila i Gascón: Martí de Riquer: la gran obra d'un humanista expert en literatura provençal, catalana medieval i cervantina. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca, 2003 / © Anna Boyé, © Pere Virgili.