Autors i Autores

Mercè Rodoreda
1908-1983

Coberta del llibre Diamantove namesti.

Al txec

  • Diamantove namesti [La plaça del Diamant]. Praga: Odeon, 1973. (Trad. Jan Schejbal)
  • Aloma, dins Pet Katalánskych novel. Praga: Odeon, 1988, p. 79-184. (Trad. Jan Schejbal)

Seleccions

  • "More" ["El mar"]; "Dopis" ["Una carta"]; "Sál loutek" ["La sala de les nines"], dins Svžtová literatura, 2, 1969, p. 148-164. (Trad. Vladimir Hvižd'ala)