Autors i Autores

Mercè Rodoreda
1908-1983

Coberta del llibre Cartes a l'Anna Murià 1939-1956.
Edició de Cartes a l'Anna Murià.

Epistolaris

  • Cartes a l'Anna Murià: 1939-1956 [edició a cura d'Isabel Segura]. Barcelona: La Sal, 1985 / Barcelona: Edicions de l'Eixample, 1991 / [edició a cura de Blanca Llum Vidal i Maria Bohigas] Barcelona: Club Editor, 2021.
  • Cartas a Rosa Chacel [edició, introducció i notes d'Ana Rodríguez-Fischer]. Madrid: Versal, 1992, p. 300-302. [Dues cartes: 21-4-1976; 22-1-1979].
  • DALMAU, Delfí. Polèmica: Mercè Rodoreda, Carles Varela, José Ortega Gasset. Barcelona: Clarisme, 1934.
  • Cartes Completes. Mercè Rodoreda, Joan Sales, a cura de Montserrat Casals. Barcelona: Club Editor, 2008.
  • PRAT, Joan. Cartes a Mercè Rodoreda [edició a cura d'Anna Maria Saludes]. Sabadell: Fundació La Mirada, 2010.
  • Ells no saben res. Barcelona: Club Editor, 2023.

Seleccions

  • La cultura catalana en el primer exili (1939-1940). Cartes d'escriptors, intel·lectuals i científics. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer, 2000. [Inclou tres cartes de Mercè Rodoreda a Carles Pi i Sunyer, p. 139, 149, 170].
  • Mercè Rodoreda: París 1939 : quatre cartes i unes botes, Els Marges, núm. 78 (2006), p. 107-112.