Autors i Autores

Mercè Rodoreda
1908-1983

Cartell de l'obra representada al TNC.

La Senyora Florentina i seu amor Homer.

La protagonista de la obra de Mercè Rodoreda, Florentina, té una casa que sembla feta perquè l'hi envaeixin les comares del carrer a l'hora que vulguin, dones a les escorrialles que es mouen en un món petit d'il·lusions de fira. El senyor Homer, vidu finalment, pot ser que demani a Florentina que es casi amb ell. Personatges de sainet i diàlegs en to de gresca desenvolupen l'acció de l'obra.

* * *

Altres publicacions:

  • Tarragona: Arola edicions, 2017.