Autors i Autores

Mercè Rodoreda
1908-1983

Coberta del llibre A Diamant tér, primera edició.

A l'hongarès

  • A Diamant tér [La plaça del Diamant]. Budapest: Európa, 1978. (Trad. Judit Tomcsányi)
  • Törött tükör [Mirall trencat]. Budapest: Harmattan Kiadó , 2014. (Trad. Zsuzsanna Tomcsányi)
  • Kisgalamb és Cecília [La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies]. Budapest: Harmattan Kiadó, 2019. (Trad. Dóra Bakucz)

Seleccions

  • "Levél" ["Una carta"], dins A Gondviselés szeszélye: mai katalán elbeszélôk. Budapest: Íbisz, 1998, p. 26-42. (Trad. Judit Tomcsányi)