Enllaços recomanats

Recursos relacionats amb el món literari

L'AELC recull en aquest apartat diferents informacions que poden interessar als autors de literatura com llistats d'editorials, de residències d'escriptors i traductors o d'agències literàries. També s'hi poden trobar programes de literatura, eines, revistes i altres associacions i entitats.
 

enllaços


Agències literàries

Associacions professionals

Biblioteques

Blogs i webs d'autors

Cercadors i bases de dades

Diccionaris i Enciclopèdies

Editorials

Festivals literaris

Programes de televisió i ràdio sobre literatura

Pàgines literàries

Pòdcasts literaris

Residències per a autors

Revistes literàries electròniques

Societats de gestió, institucions i entitats públiques