Autors i Autores

Laura Jaime i Femenia

Premis

  • Premi de narració Alfons Miàs concedit per Òmnium Cultural de la Catalunya Nord (1991): «Ara que no soc a casa».
  • Premi extraordinari de relats curts Xè aniversari d’Òmnium Cultural de la Catalunya Nord (1999): «Tots els dies són sants i bons quan s’està en gràcia de Déu».