La Junta

Composició i càrrec

Bel Olid — Presidenta
Pere Gomila — Vicepresident Illes
Teresa Pascual — Vicepresidenta País Valencià
Jordi Martín Lloret — Vicepresident Principat
Sebastià Portell — Secretari 
Carles Cortés — Tresorer
Carles Fabregat — Vocal Illes 
Laia Martinez i Lopez — Vocal Illes
Damià Rotger — Vocal Illes 
Carles Mulet — Vocal País Valencià
Lliris Picó — Vocal País Valencià
Mercé Viana — Vocal País Valencià
Sebastià Bennasar — Vocal Principat
Miquel Cabal — Vocal Principat
Anna Pantinat — Vocal Principat
Ricard Ruiz Garzón — Vocal Principat (cooptat abril 2021)Podeu consultar un llistat de tots els membres de la Junta Directiva des de l'inici de l'associació i els càrrecs que hi han ocupat o ocupen actualment.

Altres juntes

202020192018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977.

Comissió consultiva