Autors i Autores

Josep Lluís Aguiló

Llunari.

Llunari ha obtingut el Premi de Poesia del Jocs Florals de Barcelona 2008, convocats per l'Ajunament de Barcelona. Els mantenidors eren Lluís Solà (president), Isidor Cònsul, Andreu Gomila, Gaspar Jaén i Susanna Rafart (vocals).