Autors i Autores

Gabriel Alomar
1873-1941

Articles

 • ALBERTÍ i ORIOL, Jordi: "Gabriel Alomar i la revista Futurisme (1907)", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 145, 1999, p. 151-167.
 • CARBONELL, Jordi: "Notes sobre l'ideari de Gabriel Alomar", Randa (Palma), núm. 10, 1980, p. 157-168.
 • CASACUBERTA, Margarida: "Sobre les obres completes de Gabriel Alomar", Serra d'Or (Barcelona), núm. 494, 2001, p. 74-75.
 • CASTELLANOS, Jordi: "L'Escola Mallorquina: Gabriel Alomar" dins Martí de Riquer/Antoni Comas/ Joaquim Molas: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 8, 1986, p. 373-377.
 • CASTELLANOS, Jordi: "Gabriel Alomar i el modernisme" dins Gabriel Alomar: Obres Completes. Palma: Consell de Mallorca / Sa Nostra / Moll, vol. II, 2000, p. 7-39.
 • LITVAK, Lili: "Alomar and Marinetti. Catalan and Italian Futurism", Revue des langues vivantes (París), num. XXXVIII, 1972.
 • MARFANY, Joan Lluís: "Gabriel Alomar, oblidat" dins Aspectes del modernisme. Barcelona: Curial, 1975, p. 253-265.
 • MIRALLES, Carles: "Clàssics i no entre modernisme i noucentisme a Catalunya" dins Eulàlia. Barcelona: Ed. del Mall, 1986, p. 65-82.
 • MOLAS, Isidre: "El liberalisme democràtic de Gabriel Alomar (1873-1941)", Recerques (Barcelona), núm. 23, 1990, p. 91-111.
 • PLA, Josep: "Per un retrat de Gabriel Alomar" dins Les illes. Barcelona: Destino, vol. V (OC),1970.
 • PONS, Damià: "L'afirmació de la individualitat en l'obra inicial de Gabriel Alomar", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 121, 1997, p. 59-80.
 • PONS, Margalida: "Gabriel Alomar, l'altre camí del classicisme", Serra d'Or (Barcelona), núm. 376, 1991, p. 25-26.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Les Obres completes de Gabriel Alomar: la recuperació d'un intel·lectual cabdal", Serra d'Or (Barcelona), núm. 550, 2005, p. 71-74.
 • SANSONE, G. E. : "Gabriel Alomar i el futurisme italià" dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de LLengua i Literatura Catalanes (1976). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977, p. 431-457.
 • SERRA, Antoni: "Mallorca i el silenci. Gabriel Alomar", Serra d'Or (Barcelona), núm. 164, 1973, p. 21-23.