Autors i Autores

Maite Carranza

DOCÈNCIA DE GUIONS

DOCÈNCIA D’ESCRIPTURA DE GUIÓ

 • 2006. Seminari "La telenovel·la" Màster de Guió per a Televisió de la UIMP. València. 36 hores.
 • 2005. Curs "Realisme Social" Màster Abat Oliva - Escola Taller de Guionistes. 33 hores.
 • 2003-2005. Seminari "El Telefilm". Máster de Guió per a televisió de la UIMP. València. 32 hores.
 • 2002-2005. Professora Tutora del Máster Virtual Internacional de Guió de la UAB. 180 hores anuals.
 • 2001-2005. Professora de l’escola Taller de guionistes de Barcelona: Seminari "El telefilm". 36 hores; Seminari d'adaptació literària. 36 hores.
 • 1997-2000. Profesora Tutora del Màster presencial d'escriptura per a televisió i cinema. 160 hores anuals. Impartit durant quatre anys consecutius. Facultat de Periodisme. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1995. Seminari "Els programes infantils a televisió". 30 hores. Impartit als alumnes del Màster d’escriptura per a cinema i televisió. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 1994. Seminari "L’escriptura de telenoveles" 30 hores. Impartit als alumnes del Màster d’escriptura per a cinema i televisió. Universitat Autònoma de Barcelona.


  DOCÈNCIA D'ESCRIPTURA CREATIVA

 • 2014. Curs d’escriptura creativa de relats per a dones. Ajuntament Sant Feliu de Llobregat.
 • 2008. Curs d’escriptura literària. FES. Olot. 20 hores. 1 crèdit universitari.
 • 2007. Curs d’escriptura literària. FES. Olot. 20 hores. 1 crèdit universitari.
 • 2005. Curs de creativitat. Seminari de 8 hores a l’Escola guionistes.


  ANÀLISI GUIONS I DIRECCIÓ/TUTORITZACIÓ DE PROJECTES

 • 2006. Anàlisi i tutorització de projectes. Taller de direcció de telefilms. FIA. València. Direcció i anàlisi de quatre projectes de Telefilms fins la seva escriptura definitiva.
 • 2002-2005. Tutora/Analista de 12 projectes anuals de projectes cinematogràfics i/o televisius. Màster Virtual de Guió Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 2003-2005. Professora del Curs d’anàlisi de guió. 100 hores. Màster de Guió Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 2001-2005. Professora de l’escola Taller de Guionistes de Barcelona. Seminari "Anàlisi de guió". 36 hores.
 • 1997-2001. Tutora/analista d'1 projecte anual col·lectiu de desenvolupament d’una temporada de sèrie de TV. Màster de Guió Universitat Autònoma de Barcelona.


  PARTICIPACIÓ A JURATS DE GUIÓ

 • 2016. Membre del Jurat del "Laboratorio de Creación de Series de TV". Fundació SGAE per a l’adjudicació de beques al desenvolupament de sèries de Televisió. Anàlisi de 38 projectes. Madrid.
 • 2005. Membre del Jurat de l’ICIC per a l’adjudicació d’ajuts als desenvolupament de projectes audiovisuals. Barcelona.
 • 2004. Membre del Jurat de l’ICIC per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.
 • 2001. Membre del Jurat de la Institució de les lletres Catalanes per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.
 • 2000. Membre del Jurat de la Institució de les lletres Catalanes per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.
 • 1998. Membre del Jurat de la Institució de les lletres Catalanes per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.
 • 1997. Membre del Jurat de la Institució de les lletres Catalanes per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.