Autors i Autores

Maite Carranza

On és el Mil·leni?

Cantata escrita per a l'IMEB.

La Tenora i el Tible són dos periodistes encarregats d’escriure un reportatge especial sobre el Nou Mil·leni. La seva recerca els durà fins l’auditori de Barcelona on es cantaran les cançons relacionades amb l’esdeveniment, composades per a ser interpretades pels instruments de la Cobla.

La Cantata (lletra i argument de Maite Carranza) va ser representada a l’Auditori de Barcelona l’any 2000 i cantada per més de dos mil estudiants.