Autors i Autores

Jaume Fàbrega

Art, turisme i ficció

  • Fidel Aguilar. Girona: Ajuntament de Girona, 1972.
  • Xicu Cabanyes, escultures a cel obert. Banyoles: 1981.
  • El Pla de l'Estany. Barcelona: Dissenys Culturals, 1993.
  • Xicu Cabanyes, bosc d'escultures. Banyoles: 1999.
  • Fogons calents. Barcelona: Llibres de l'Índex, 2005.