Autors i Autores

J. V. Foix
1893-1987

Coberta del llibre Mots i maons o a cascú el seu.

Mots i maons o cascú el seu.

L'arquitectura, i les seves relacions amb l'urbanisme, la religió o la política, és l'eix que vertebra cadascun dels articles de Mots i maons o a cascú el seu. La majoria d'aquests articles es van estampar a La Publicitat entre 1933 136, i són fruit de l'òptica globalitzadora, intel·lectualment privilegiada, que de les diverses arts tenia J. V. Foix. Així, se'ns hi mostra interessat en els principis estètics que tant regeixen l'arquitectura com la poesia, i que exclama: «Estalviar maons o mots és la jugada més noble i austera del constructor i del versificador.»

(Sinopsi)
 

* * *
 

Altres publicacions:

  • Barcelona: El Observador, 1971.
  • Barcelona: Quaderns de crema, 1995.