Autors i Autores

Joan Fuster
1922-1992

Coberta del llibre El descrèdit de la realitat.
Coberta de l'edició de Bromera del llibre El descrèdit de la realitat.

El descrèdit de la realitat.

És un assaig de tema estètic, redactat en forma narrativa, com una mena de novel·la o crònica de l'evolució en la història de les arts plàstiques, del concepte de la realitat. Des del Giotto, que de petit sabia dibuixar una ovella copiant-la del natural, fins a la deformació sistemàtica –cubisme–, a la deturpació, per la introducció d'elements onírics, deformadors o insòlits –superrealisme– o a la negació total de la realitat, que és l'art abstracte, Joan Fuster traça en termes clars el canvi de mentalitat en l'esperit occidental.

(Text de la contraportada)