Autors i Autores

Joan Fuster
1922-1992

Coberta del llibre Literatura catalana contemporània.

Literatura catalana contemporània.

És una obra extensa, vertebrada i molt documentada, on es barreja hàbilment l'estudi dels autors amb el dels corrents culturals, i amb al·lusions, sempre agudes i, si cal, polèmiques i revisionistes, al context social, polític i lingüístic. Les planes que Fuster dedica a primeres figures —Maragall, Costa, Alcover, Ruyra, Rusiñol, Ors, Carner, Guerau de Liost, Riba, Sagarra, Salvat-Papasseit, Foix, Oliver, Puig i Ferreter, Pla, Villalonga, Espriu— són autèntiques monografies, tant per l'extensió com pel plantejamentt global que fa de cada personatge.