Autors i Autores

Joan Fuster
1922-1992

Coberta de la capsa que inclou el volum segon (Assaig,I) i el volum tercer (Assaig, II), de l'edició de 2012.

Obres completes.

1a edició
 
 • Llengua, literatura i història [volum I].
 • Diari 1952-1960 [volum II].
 • Viatge pel País Valencià [volum III].
 • Assaigs, 1 [volum IV].
 • Literatura i llegenda [volum V].
 • Assaigs, 2 [volum VI].
 • Llengua, literatura i història, 2 [volum VII]. •  
 • 2a edició •  
 • Poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibuixos [volum I].
 • Assaig I [volum II].
 • Assaig II [volum III].