Autors i Autores

Gabriel Galmés
1962-2001

El rei de la casa.

Amb aquesta novel·la, Gabriel Galmés evoca els seus anys de joventut a la seva Manacor natal. A través d'una situació còmica sorgida al si d'un institut el primer dia de classe, convertit en un dia de lluita i d'interessos, anem descobrint entre els diversos personatges records i situacions viscudes per l'autor, sempre amb una gran dosi d'ironia.