Autors i Autores

Gabriel Galmés
1962-2001

Entrevistes

Sigui amable i respongui una vegada més aquest tòpic: quin és per a vostè el perfil ideal de l'escriptor?
—El perfil ideal de l'escriptor és el d'aquell que té qualitat estètica i conceptual, autor d'una obra llegible. I, personalment, que mantingui la independència i procuri no apuntar-se als primers que arriben, i que no tengui la idea estranya de fer-se milionari venent tot el que pensa. I, ja que hi estem posats, que no es cregui ésser el bon Jesús.

Per a què serveix la literatura?
—La literatura serveix per passar-s'ho bé. Per passar-s'ho bé. Per passar-s'ho bé.

L'escriptor tria la llengua?
—L'escriptor, com que és una persona, usa la seva llengua. Jo sé que em diran que hi ha casos en què decideix provar-ho amb altres llengües. Però allò de la llengua materna és una cosa que no es pot defugir tan fàcilment, ni necessita explicacions (farien aquesta pregunta al senyor Cela, al senyor Cervantes o al senyor Quevedo?).

[...]

Quan llegeix un llibre, què n'espera?
—Quan llegesc un llibre esper que m'agradi, que em divertesqui i que m'apassioni sense haver de passar massa pàgines per donar una oportunitat a l'autor.


(Joan Orja: Lletra de canvi , núm. 29, 1990)