Autors i Autores

Gabriel Galmés
1962-2001

Coberta del llibre Una cara manllevada.

Una cara manllevada.

En la que és la seva darrera obra publicada, l'autor mallorquí fa una mirada vers la seva pròpia generació, amb les dosis habituals d'ironia, comicitat i un punt de tendresa permanent en tot el llibre. Alguns personatges d'El rei de la casa s'han fet grans, i les seves vides han anat evolucionant, madurant, apropant-se i allunyant-se, tot convivint amb noves realitats i noves persones.