Autors i Autores

Josep Maria Llompart
1925-1993

Totes les aus del món. Versions de poesia galaicoportuguesa.

La selecció de poemes per a la present edició, així com l'elaboració de l'estud introductori, ha anat a càrrec de Gabriel de la ST Sampol. A l'edició s'hi han inclòs alguns poeme que havien restat inèdits, a més dels estdusi introductoris i les notes biogràfiques que Llompart incorporà a les primeres edicions.

Els poetes que formen part d'aquesta antologia són Sanç I de Portugal, Airas Nunes, Alfons X de Castella-Lleó, Martim Codax, Mendinho, Rui Martins do Casal, Nuno Fernandes Torneol, Fernando Esquio, Juiam Bolseiro, Pero Meogo, Dionís de Portugal, Joan Zorro, Gil Vicente, Luís de Camões, Manuel Maria Barbosa du Bocage, Rosalía de Castro, Antero de Quental, Teixeira de Pascoães i Fernando Pessoa.