Autors i Autores

Josep Massot i Muntaner

Coberta del llibre Els creadors del Montserrat modern.
Coberta del llibre El primer franquisme a Mallorca.
Coberta del llibre La literatura.
Coberta de l'onzè volum d'Escriptors i erudits contemporanis.
Coberta del primer volum de A la ciutat dels llibres.

Obra

Crítica literària o assaig

 • El bisbe Josep Miralles i l'església de Mallorca: de la dictadura a la guerra civil. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1971.
 • Els abats de Sant Feliu de Guíxols. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1971.
 • Els mallorquins i la llengua autòctona. Barcelona: Curial, 1972.
 • Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1973.
 • L'església catalana al segle XX. Barcelona: Curial, 1975.
 • La Guerra civil a Mallorca. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1976.
 • Església i societat a la Mallorca del segle XX. Barcelona: Curial, 1977.
 • Història de Montserrat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977.
 • Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978.
 • Església catalana entre la guerra i la postguerra. Barcelona: Dalmau, 1978.
 • Els creadors del Montserrat modern. Cent anys de servei a la cultura catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1979; 2012.
 • Diccionari de la literatura catalana [amb Joaquim Molas]. Barcelona: Edicions 62, 1979.
 • A través de la història i la cultura [amb Miquel Batllori]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1979.
 • Vint-i-cinc anys d'estudis sobre la llengua i la literatura catalanes, (1950-1975). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980.
 • La guerra civil a Montserrat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984.
 • Antoni M. Alcover i la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.
 • Cançonetes mallorquines. Barcelona: Barcino, 1986.
 • El desembarcament de Bayo a Mallorca: agost-setembre de 1936. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.
 • Vida i miracles del "Conde Rossi". Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.
 • Georges Bernanos i la guerra civil. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989.
 • Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
 • Els intel·lectuals mallorquins davant el franquisme: col·laboració, oposició, exili. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.
 • Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 • Inventari de l'arxiu de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993.
 • Inventari de l'arxiu de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994.
 • El cònsol Alan Hillgarth i les Illes Balears (1936-1939). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.
 • Història de l'Obra del Cançoner i complement a l'inventari de l'arxiu. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.
 • Memòries de missions de recerca [amb Josep Barberà i altres]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 • El primer franquisme a Mallorca: guerra civil, repressió, exili i represa cultural. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 • Mallorca durant la guerra civil (1936-1939). Palma: Documenta Balear, 1996.
 • Escriptors i erudits contemporanis. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 • Guerra civil i repressió a Mallorca. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997.
 • Tres escriptors davant la guerra civil: Bernanos, Estelrich, Villalonga. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 • Els bombardeigs de Mallorca durant la guerra civil (1936-1938). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
 • Obra del cançoner popular: memòries de missions de recerca. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.
 • Semblances i comentaris. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.
 • Antoni M. Sbert, intel·lectual i polític. Barcelona: IEC, 2000.
 • Cultura i política a la Mallorca del segle XX [amb altres autors]. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
 • Antoni M. Sbert, agitador, polític i promotor cultural. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
 • Escriptors i erudits contemporanis: segona sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001.
 • Escriptors i erudits contemporanis: tercera sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003.
 • Escriptors i erudits contemporanis: quarta sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
 • Escriptors i erudits contemporanis: cinquena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.
 • Escriptors i erudits contemporanis: sisena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006.
 • Escriptors i erudits contemporanis: setena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007.
 • Escriptors i erudits contemporanis: vuitena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2008.
 • Escriptors i erudits contemporanis: novena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010.
 • Les represàlies de Franco contra els militars «poc addictes». La «Causa del mando» de 1936 a Mallorca. Palma: Lleonard Muntaner, 2011.
 • Escriptors i erudits contemporanis: desena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011.
 • Frederic Clascar i Sanou. Semblança biogràfica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2012.
 • Escriptors i erudits contemporanis: onzena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012.
 • Escriptors i erudits contemporanis: dotzena sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013.
 • Rafael Patxot i Jubert. El savi, el mecenes, el patriota. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2014.
 • Els Segadors. De cançó popular a himne patriòtic de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2014.
 • Saviesa i compromís. Nou entrevistes a Josep Massot i Muntaner. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015.
 • A la ciutat dels llibres. Primera sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2015.
 • A la ciutat dels llibres. Segona sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016.
 • A la ciutat dels llibres. Tercera sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2019.
 • A la ciutat dels llibres. Quarta sèrie. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2020.