Autors i Autores

Oriol Pi de Cabanyes

Articles

  • BADIA, Alfred: "Un repensament de Catalunya", Serra d'Or, núm. 357, setembre de 1989, p. 30-31.
  • CALLEJÓN i CABRERA, Joan: "Incerta guia per als lectors d'Esquinçalls d'una bandera", Serra d'Or (Barcelona), núm. 222, març de 1978, p. 41-42.
  • CASALS, Glòria: "Oriol Pi de Cabanyes: Esquinçalls d'una bandera", Els Marges, núm. 12, gener de 1978, p. 128.
  • FERNÁNDEZ, Isaac: "Marejats en l'univers de Gaudí", Avui Cultura, 18 de juliol de 2002, p. 8.
  • IZQUIERDO, Oriol: "Testimonis: Oriol Pi de Cabanyes i Guillem-Jordi Graells, La generació literària dels 70. 25 escriptors nascuts entre 1939-1949, Avui Cultura, 15 de febrer de 1996, p. 6.
  • RIPOLL, Josep M.: "Oriol Pi de Cabanyes, Pel bell nord glaçat", Serra d'Or, núm. 430, octubre de 1995, p. 68.
  • SULLÀ, Enric: "Oriol Pi de Cabanyes: Novenari d'ànimes", Els Marges, núm. 13, maig de 1978, p. 127.
  • TUDELA, Joan: "Entre poc i massa", Diari de Barcelona. Llibres (Barcelona), núm. 81, 17 d'octubre de 1989, p. II.