Autors i Autores

Serafí Pitarra (Frederic Soler)
1839-1895

Articles

  • FÀBREGAS, Xavier: "Frederic Soler, entre la menestralia i la burgesia", dins Aproximació a la història del Teatre Català Modern. Barcelona: Curial, 1972.
  • FÀBREGAS, Xavier: Introducció a Gatades. Barcelona: Laia, 1980, p. 7-11.
  • FÀBREGAS, Xavier: Introducció a L'Esquella de la Torratxa. Barcelona: Edicions 62, 1983.
  • FÀBREGAS, Xavier: "Frederic Soler i el Teatre del seu temps", dins Riquer; Comas; Molas: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, 1988.
  • SARGATAL, Ramon; CANALS, Susana: Diccionari d'escriptors en llengua catalana. Barcelona: Edicions 62, 1998, p. 234-235.