Autors i Autores

Serafí Pitarra (Frederic Soler)
1839-1895

Llibres

  • ARNAU, Carme: Teatre de Frederic Soler. Barcelona: Edicions 62 i La Caixa, 1981.
  • FÀBREGAS, Xavier: Teatre català d'agitació política. Barcelona: Edicions 62, 1967.
  • FÀBREGAS, Xavier: Història del Teatre català. Barcelona: Llibreria Millà, 1978.
  • FUSTER, Jaume: Breu Història del Teatre català. Barcelona: Bruguera, Quaderns de Cultura, 32, 1967.
  • GALOFRÉ, Maria Josepa: Teatre de Frederic Soler. Barcelona: Edicions 62, 1985.
  • MORELL, Carme: El teatre de Serafí Pitarra: entre el mite i la realitat (1860-1975). Barcelona: Curial /PAM, 1995.
  • POBLET, J. M.: Frederic Soler, Serafí Pitarra. Barcelona: Aedos, 1967.