Autors i Autores

Joan Ramis i Ramis
1746-1819

Articles

 • ANTÓN, Javier: "La historiografia del segle de les llums (de Maians a Capmany)", dins DD. AA.: Història de la historiografia catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2003, p. 117-140.
 • ARNAU, Carme: "Joan Ramis i Ramis", dins RAMIS, J. i FONTANELLA, F.: Teatre barroc i neoclàssic. Barcelona: Edicions 62, 1982, p. 11-15.
 • BAGUR, Joel i VILLEYRA, Àlex: "La divulgació didàctica d'un clàssic de la literatura catalana", Lluc (Palma de Mallorca), núm. 795-796, 1997, p. 43-44.
 • BARGALLÓ, Josep: "Ramis i Ramis", Avui Cultura (Barcelona), 26 de gener de 1991, p. 3.
 • BONET, Miquel: "Tragèdia raonable", Avui Cultura (Barcelona), 15 d'abril de 2004, p. 16.
 • BOVER, Joaquim Maria: "Joan Ramis", Biblioteca de escritores baleares. Palma: Impr. Nacional, 1842, p. 304-317.
 • BUSQUETS, Loreto: "Lucrècia de Joan Ramis i Ramis", dins DD. AA.: Miscel·lània d'homenatge a Enric Moreu-Rey. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1988, p. 335-370.
 • CABRERA, Carles: "Ramis i Ramis, Joan: Lucrècia o Roma libre", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 16, 2005, p. 459-461.
 • CARBONELL, Jordi: "La cultura a Menorca", Serra d'Or (Barcelona), núm. 11, novembre de 1964, p. 12-24.
 • CARBONELL, Jordi: "El període menorquí de la literatura catalana", dins OLIVER, J. (Ed.): El llibre de tothom. Barcelona: Alcides, vol. 3, 1964, p. 159-163.
 • CARBONELL, Jordi: "L'obra literària de Joan Ramis", Revista de Menorca (Maó), núm. 55, 1967, p. 5-64.
 • CARBONELL, Jordi: Pròleg a RAMIS, J.: Lucrècia. Barcelona: Edicions 62, 1968, p. 5-16.
 • COMAS, Antoni: "Joan Ramis", Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, vol. VI, 1964, p. 509-514.
 • DURAN, Fèlix: "Papeletas para la historia de la literatura dramática menorquina", Revista de Menorca (Maó), 1945, p. 92-94.
 • FÀBREGAS, Xavier: "La descoberta d'un escriptor neoclàssic: Joan Ramis i Ramis", Serra d'Or (Barcelona), núm. 107, agost de 1968, p. 63.
 • FÀBREGAS, Xavier: "El nostre teatre neoclàssic a l'escenari", Serra d'Or (Barcelona), núm. 266, setembre de 1981, p. 60.
 • GOMILA, Jaume: Pròleg a RAMIS, J.: Lucrècia o Roma libre. Barcelona: Proa, 2004, p. 7-12.
 • GRILLI, Giuseppe: Pròleg a RAMIS, J. i FONTANELLA, F.: Teatre barroc i neoclàssic. Barcelona: Edicions 62, 1982, p. 17-42.
 • HERNÀNDEZ, Francesc: "Notas biográficas. Obras publicadas por el Dr. Juan Ramis y Ramis", Revista de Menorca (Maó), 1912, p. 259-263, 289-295, 315-327 i 342-352; Cultura i societat a Menorca. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, vol. 1, 1987, p. 157-194.
 • HERNÀNDEZ, Francesc: "El Teatro Principal de Mahón", Revista de Menorca (Maó), 1924; Cultura i societat a Menorca. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, vol. 2, 1987, p. 297-298.
 • LÓPEZ, Joan F.: "La literatura catalana a Menorca", Faig (Manresa), núm. 5, desembre de 1976, p. 5-8.
 • LÓPEZ, Joan F.: "Els menorquins i la llengua catalana. Una perspectiva històrica", dins DD. AA.: II Congrés Llengua Catalana. València: Institut de Filologia Valenciana, vol. 8, 1989, p. 157-173.
 • MARFANY, Joan-Lluís: "Observacions metodològiques sobre la història de la diglòssia a Catalunya", Els Marges (Barcelona), núm. 73, 2004, p. 39-59.
 • MATA, Mireia: "Del passer al rossinyol: Catul traduït per Joan Ramis", Randa (Barcelona), núm. 21, 1987, p. 131-136.
 • MELCHOR, Vicent de: Estudi introductori a RAMIS, J.: Obres dramàtiques de Joan Ramis i Ramis (Maó 1746-1819): Revisió de les edicions existents i nova transcripció. Bellaterra: Universitat Autònoma, 1993.
 • MELCHOR, Vicent de: "L'ús del català a la Menorca del segle XVIII. Assaig de síntesi", dins DD. AA.: Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1997, p. 91-107.
 • MELCHOR, Vicent de: "Un clàssic menor de la literatura catalana: Lucrècia o Roma lliure (1769) de Joan Ramis i Ramis", dins DD. AA.: El teatre català, dels orígens al segle XVIII. Kassel, Alemanya: Edition Reichenberger, 2001, p. 399-408.
 • MELCHOR, Vicent de: Introducció a RAMIS, J.: Arminda. Bellcaire d'Empordà: Vitel·la, 2006, p. 15-53.
 • MOLAS, Joaquim: "Erudició, polèmica i creació en la poesia neoclàssica catalana", Reduccions (Vic), núm. 3, setembre de 1977, p. 61-72.
 • PAREDES, Maria: "Matrona animi virilis. Notes sobre les fonts clàssiques de la Lucrècia (1769) de Joan Ramis", Estudis Romànics (Barcelona), núm. 23, 2001, p. 228-254.
 • PATIÑO, Xavier: Introducció a RAMIS, J.: Varias fábulas. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 2007, p. 13-38.
 • PONS, Antoni J.: "Vicenç Albertí i Vidal, traductor menorquí del segle XIX", Els Marges (Barcelona), núm. 31, maig de 1984, p. 107-114.
 • PONS, Antoni J. i SALORD, Josefina: Introducció a RAMIS, J. i ALBERTÍ, V.: La Alonsíada. Ferreries: Consell Insular de Menorca, 1985.
 • PONS, Antoni J. i SALORD, Josefina: "La literatura catalana de Menorca a estudi: un estat de la qüestió", Randa (Barcelona), núm. 21, 1987, p. 91-107.
 • PONS, Antoni J.: "Caetera ex scriptis pete: notes sobre l'obra de Joan Ramis", Randa (Barcelona), núm. 21, 1987, p. 109-129.
 • PONS, Antoni J.: "Joan Ramis i Ramis, poeta eròtic", Revista de Menorca (Maó), núm. 78, 1987, p. 85-104.
 • PONS, Antoni J.: Pròleg a RAMIS, J.: Poesies burlesques i amoroses. Maó: Institut Menorquí d'Estudis, 1988.
 • PONS, Antoni J.: "Visions i revisions de Lucrècia de Joan Ramis", Revista de Menorca (Maó), 1990, p. 151.
 • PONS, Antoni J.: "Joan Ramis i els primers anys de la conquesta espanyola de Menorca (1781-1793)", dins DD. AA.: Miscel·lània Jordi Carbonell. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1991, p. 97-132.
 • PONS, Antoni J.: "La llengua a Menorca: entre el mite i la realitat", dins BALSOBRE, P. i GRATACÓS, J. (Ed.): La llengua catalana al segle XVIII. Barcelona: Quaderns Crema, 1992, p. 51-64.
 • ROSSICH, Albert: "La literatura catalana entre el barroc i el romanticisme", Caplletra (València), núm. 9, tardor de 1990, p. 35-57.
 • RUBIÓ, Jordi: "Poesia neoclàssica i preromàntica", Serra d'Or (Barcelona), núm. 113, febrer de 1969, p. 39-41.
 • SALA-VALLDAURA, Josep M.: "El fet teatral a la ratlla de 1800", Anuari Verdaguer (Vic), núm. 13, 2005, p. 327-353.
 • SALORD, Josefina: "Poesies burlesques i amoroses de Joan Ramis: la mirada abraçadora d'un il·lustrat", Serra d'Or (Barcelona), núm. 367, juliol-agost de 1990, p. 62-64.
 • SALORD, Josefina: "El Segle XVIII menorquí: la imprecisió d'un mirall", Revista de Menorca (Maó), núm. 81, 1990, p. 151-156.
 • SALORD, Josefina: "La Renaixença a Menorca: una història (gairebé) impossible", dins DD. AA.: Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, vol. 1, 1992, p. 107-119.
 • SALORD, Josefina: "Dones d'illa en el mirall de Ramis, Caimaris i Camus", Revista de Menorca (Maó), 1994, p. 324.
 • SALORD, Josefina: "Any Joan Ramis i Josep M. Quadrado: El retrobament amb la Menorca il·lustrada i la romàntica", Lluc (Palma de Mallorca), núm. 795-796, 1997, p. 41-42.
 • SALORD, Josefina i SALORD, Maite: "Les traduccions teatrals dels il·lustrats menorquins: una recreació de modernitat", dins DD. AA.: El teatre català, dels orígens al segle XVIII. Kassel, Alemanya: Edition Reichenberger, 2001, p. 409-418.
 • SOLERVICENS, Josep i MOLL, Antoni: "Joan Ramis, Antoni Febrer i Cardona, Vicenç Albertí i la Menorca de la il·lustració", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 11, 2000, p. 498-517.
 • VALL, Xavier: "Una obra falsament atribuïda a Ramis: la traducció de la Zelmire de Belloy per Olavide", Revista de Menorca (Maó), núm. 84, 1994, p. 185-192.
 • VALL, Xavier: "'Moderns poetes'. La poesia catalana entre el segle XVI i inicis del XIX", Serra d'Or (Barcelona), núm. 529, gener de 2004, p. 36-40.
 • VIDAL, Josep M.: "Consideracions entorn d'una polèmica il·lustrada", Revista de Menorca (Maó), núm. 82, 1991, p. 179-217.
 • VILA, Pep: "Dues mostres del teatre representat a Maó durant la dominació francesa", Revista de Menorca (Maó), núm. 73, 1992, p. 59-80.
 • VILA, Pep: "El teatre de l'època de la Il·lustració", dins DD. AA.: El teatre català, dels orígens al segle XVIII. Kassel, Alemanya: Edition Reichenberger, 2001, p. 81-102.