Autors i Autores

Joan Ramis i Ramis
1746-1819

Coberta de la traducció catalana, de Vicenç Albertí, del poema La Alonsíada (1818).

L'Alonsiada [La Alonsíada].

Altres edicions:
 
  • Ferreries: Consell Insular de Menorca, 1985 (Reproducció facsímil de l'original en castellà i de la traducció catalana. A cura d'Antoni Joan Pons i Josefina Salord).