Autors i Autores

Manuel Sanchis Guarner
1911-1981

Coberta de l'edició de la Generalitat Valenciana del 1997.

La ciutat de València. Síntesi d'Història i de Geografia Urbana.

Altres edicions:
  • València: Albatros, 1976. (2a edició corregida i ampliada).
  • València: Ajuntament de València, 1981.
  • València: Generalitat valenciana, 1997.
  • La ciutat de València: geografia, història i art del País Valencià. València: Tres i Quatre, vol. 1, 2007. (Nova Obra Completa).