Autors i Autores

Manuel Sanchis Guarner
1911-1981

Pòrtic

Manuel Sanchis Guarner (València, 1911-1981). Filòleg i historiador, és considerat el pare de la filologia moderna a les terres valencianes.

És autor d'una vasta obra que comprèn estudis de lingüística, literatura, història, etnografia i cultura popular, centrats en el País Valencià, però també en la resta dels Països Catalans i la península Ibèrica. Publica obres cabdals per a la filologia i literatura catalanes i també per a la formació identitària del País Valencià, com ara La llengua dels valencians (1933), Gramàtica valenciana (1950), Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1963-1983), La ciutat de València (1972) i Aproximació a la història de la llengua catalana (1980), entre molts d'altres. Al mateix temps col·labora en el Diccionari català-valencià-balear i en la Història del País Valencià. L'any 1974 és guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Va ser soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.Pàgina actualitzada per Josep Miàs per a l'AELC.
Documentació: Jordi Ferrer Frigola.
Fotografies: Biblioteca Valenciana, arxiu Manuel Sanchis Guarner.