Autors i Autores

Joan Baptista Xuriguera
1908-1987

Desembre.

Altres edicions:

  • Barcelona: Edicions de 1984, 2008. (A cura de Josep Camps i Arbós)


  • Desembre és un fidel reflex de l'ideari polític que Joan Baptista Xuriguera va mantenir de 1930 fins a l'exili, vinculat sempre al comunisme més heterodox.

    El rerefons de la novel·la, com puntualitza el subtítol, és l'aixecament fracassat contra la monarquia que va produir-se a Jaca el 12 de desembre de 1930 a càrrec del capità Fermín Galán que, des de la localitat aragonesa, va proclamar la República. Dos dies després de la insurrecció, va celebrar-se un consell de guerra que culminà amb l'afusellament dels capitans Galán i García Hernández.

    L'obra respon, tot i la imprecisió que pot aplicar-se al terme, al qualificatiu de social, una literatura de caire testimonial, amb l'objectiu de presentar una societat el més versemblant possible entre dos pols oposats: els treballadors i els estudiants d'una banda i el poder establert (militar, religiós i governamental) de l'altra.

    Bon narrador d'històries, l'autor —convençut de la capacitat regeneracionista de la literatura— situa els seus personatges en els mateixos problemes que el lector pot trobar-se si se submergeix en les pàgines de Desembre.

    (Text de la contraportada de la 2a edició)