Autors i Autores

Joan Baptista Xuriguera
1908-1987

Coberta de la primera edició, del 1958.

El cor vermell.

Altres edicions:

 • Barcelona: Claret, 1984.


 • L'any 1936 havia de publicar-se aquest llibre de versos en la Col·lecció La Revista, que dirigia Josep M. López Picó. Però els treballs quedaren de sobte interromputs i les poesies seguiren inèdites.

  El lector podrà veure que es tracta d'una obra diversa, com les flors que un jardiner va collint d'ací i d'allà, fins a reunir-ne un pomell.

  Aleshores, m'hauria fet content de veure publicats aquests versos de joventut. Avui, en canvi, al cap de més de vint anys, no representen per a mi sinó un record llunyà, un eco vibrant d'una inspiració inexperta i precipitada.

  Però, a desgrat de tot, no resisteixo als precs d'alguns amics que em demanen que dongui a les premses aquesta obra llunyana, si bé meva. Em semblarà que la joventut s'ha allargat fins avui.

  No ignoro que alguns dels presents versos corresponen a una època ja vençuda, a una moda dels temps. La prestigiosa publicació La Revista n'inserí deu pàgines, en el seu número de gener-juny del 1930, i el professor italià Giacomo Prampolini en traduí tres per a la seva Crònica de La Fiera Letteraria.

  He afegit altres poesies escrites posteriorment. Així, potser, el llibre quedarà més complet.

  I ara, el lector jutjarà.

  (Pròleg de l'autor, 1958)