Autors i Autores

Joan Baptista Xuriguera
1908-1987

Les ales del vent.

Aquest segon llibre de poesies que oferim als nostres lectors, presenta, encara, una visió de conjunt. Comprèn una part de l'obra de joventut i la segueixen altres composicions escrites en diverses èpoques fins arribar als moments actuals.

El nostre propòsit no ha estat altre que presentar totes les poesies que hem pogut recuperar dels anys passats. Moltes altres han estat perdudes. Així tancarem el cicle dels nostres primers impulsos poètics.

El que podríem anomenar "segona època", una part de la qual figurava ja en El cor vermell, també queda pràcticament tancada en aquest volum. Llur valor és desigual, però calia donar a conèixer aquestes poesies per comprendre millor el camí seguit fins avui. Res no es produeix en la vida que no sigui una conseqüència dels anys anteriors.

I deixarem per un tercer recull l'obra recent.

(Fragment del pròleg de l'autor, 1962)