Autors i Autores

Miquel Àngel Riera
1930-1996

Coberta del número 27 de la revista Lletra de canvi, dedicat a Miquel Àngel Riera.

Alguns articles

 • ANDRÉS ESTELLÉS, Vicent: "Pròleg", dins: Llibre de benaventurances. Manacor: "Sa Nostra", 1980, p. 11-13. [Reproduït dins: Tots els poemes (1957-1981)]
 • ARNAU, Carme: "Panorama amb dona", Serra d'Or, núm. 292, gener 1984, p. 37.
 • ARNAU, Carme: "Presentació de Miquel Àngel Riera", dins: Els escriptors mallorquins es presenten. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 1996, p. 21-30.
 • BALTASAR, Basilio: "Escrúpols privats", El País. Quadern (Barcelona), 24 de març de 1988, p. 8.
 • BROCH, Àlex: "El suicidio como contestación", El Correo Catalán(Barcelona), 27 de juny 1974.
 • BROCH, Àlex: "La diversitat del conte", Avui (Barcelona), 28 de juliol de 1985, p. 2.
 • BROCH, Àlex: "Una metafísica de comunió humana", Avui(Barcelona), 19 de gener 1986. [Reproduït dins: Diversos Autors: La claror que us don... Palma de Mallorca: "Sa Nostra", 1996.]
 • CAPMANY, Maria Aurèlia: "Miquel Àngel Riera: el poeta novel·lista", El Noticiero Universal, 27 d'agost 1974.
 • CONTE, Rafael: "Crónica lasciva de una decadencia", ABC literario, 6 de desembre 1996.
 • CÒNSUL, Isidor: "Tria personal: Els déus inaccessibles, per Miquel Àngel Riera", Serra d'Or (Barcelona), 1987.
 • CÒNSUL, Isidor: "La bellesa accessible", Avui (Barcelona), 21 de juny de 1987, p. 27.
 • CÒNSUL, Isidor: "Miquel Àngel Riera, escriure al servei de la veritat", dins: Llegir i escriure. Papers de crítica literària. Barcelona: La Magrana, 1994, p. 95-110.
 • CÒNSUL, Isidor: "Metàfores de la història", Avui. Cultura (Barcelona), 15 de febrer de 1996, p. 5.
 • DÍAZ DE CASTRO, Francesc J.: "La poesia de Miquel Àngel Riera", Affar, núm. 2, 1982, p. 87-107.
 • DÍAZ DE CASTRO, Francesc J.: "La poesia: un sofriment abstracte", Lletra de canvi, núm. 27, 1990, p. 18-20.
 • DOLÇ, Miquel: "Lenguaje de símbolos. Poesía esencial de Miquel Àngel Riera", La Vanguardia, 20 setembre 1973.
 • DOLÇ, Miquel: "Pròleg", dins: Paràbola i clam de la cosa humana. Palma de Mallorca: Llibres Turmeda, 1974, p. 5-9. [Reproduït dins: Tots els poemes (1957-1981)].
 • DOLÇ, Miquel: "El ciclo novelístico de Miquel Àngel Riera", La Vanguardia (Barcelona), 3 de maig 1979.
 • DOLÇ, Miquel: "El dietario de Miquel Àngel Riera", La Vanguardia (Barcelona), 23 de juliol de 1987, p. 36.
 • GILABERT BARBERÀ, Pau: "Els déus inaccessibles de Miquel Àngel Riera, o el perquè l'Occident Platònic no pot restaurar el paganisme", Anuari de Filologia, vol. XVI, 1993, p. 45-62.
 • GILABERT BARBERÀ, Pau: "Lectura heraclitea de La bellesa de l'home (quelcom més que un caprici)", Estudis Baleàrics, núm. 54-55, febrer-setembre 1996, p. 43-51.
 • GILABERT BARBERÀ, Pau: "Maleït platonisme! Pell, carn i cos de persones concretes: etapes d'un combat lliurat —i vençut— en l'obra poètica de Miquel Àngel Riera", dins M. C. Bosch i M. A. Fornés (eds.): Homenatge a Miquel Dolç. Actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC. Palma de Mallorca: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, 1997, p. 531-547.
 • GUILLAMON, Julià: "Insularitat", Lletra de canvi, núm. 27, 1990, p. 21-24.
 • JANER, Maria de la Pau: "Pròleg" dins: L'endemà de mai. Palma de Mallorca: Moll i Consell Insular de Mallorca, 1991, p. 9-14.
 • LLADÓ, Ramon: "Estilografia de l'argonauta del coneixement", Diari de Barcelona. Lletres (Barcelona), 28 d'abril de 1990, p. 3.
 • LLOMPART, Josep M.: "Pròleg" dins: Fuita i martiri de Sant Andreu Milà. Palma de Mallorca: Moll, 1971, p. 9-13.
 • LLOMPART, Josep M.: "Pròleg" dins: Poemes a Nai. Palma de Mallorca: Daedalus, 1965, p. 5-11. [Reproduït dins: Tots els poemes (1957-1981)]
 • LLORCA, Vicenç: "Nada se puede contra el ángel", Lletra de Canvi, núm. 10, octubre 1988, p. 7-11. [Recollit dins Basilio Baltasar (ed.): Panorama amb home. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura Educació i Esports del Govern Balear, 1990.]
 • LLORCA, Vicenç: "La insularidad de Miquel Àngel Riera", El Día 16 de Baleares, 29 de setembre 1990.
 • LLORCA, Vicenç: "La rara anatomia de la bellesa", El Temps, 5 d'agost de 1996, p. 80-82.
 • LLORCA, Vicenç: "Sota el signe de Lampedusa. (Aproximació al relat Crònica lasciva d'una decadència)", Estudis Baleàrics, núm. 54-55, febrer-setembre 1997, p. 69-73.
 • LLORCA, Vicenç: "La novelística de Miquel Àngel Riera", Catalan Review, Vol. 16, núm. 1-2, 2002, p. 15-20.
 • MARTÍ I POL, Miquel: "Poemes a Nai, de Miquel Àngel Riera", Serra d'Or, núm. 3, març 1966, p. 63.
 • MARTÍNEZ, José A.: "Burlar a la muerte", La Nueva España, octubre 1990. [Recollit dins Basilio Baltasar (ed.): Panorama amb home. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura Educació i Esports del Govern Balear, 1990.]
 • MAS I VIVES, Joan: "Llibre de benaventurances", Avui (Barcelona), 1 de juny 1980.
 • NADAL, Marta: "El grau zero de l'home", Lletra de canvi (Barcelona), núm. 27, 1990, p. 11-13.
 • OLLÉ, Manuel: "L'eremita literari", El Temps (València), 3 de juny de 1990, p. 94-95.
 • PAIROLÍ, Miquel: "Miquel Àngel Riera, en la narrativa dels anys setanta", Presència, núm. 547, abril 1981.
 • PÀMIAS, Jordi: "Una novel·la admirable: Morir quan cal, de Miquel Àngel Riera", Diario de Lérida, 3 de novembre 1974.
 • PÀMIAS, Jordi: "Una gran novel·la: Fuita i martiri de Sant Andreu Milà", Diario de Lérida 9 de gener 1975.
 • PÀMIAS, Jordi: "Un durador i sòlid missatge: L'endemà de mai", Diario de Lérida, 23 de març 1979.
 • PERELLÓ, Joan; ROSSELLÓ, Pere: "Miquel Àngel Riera: la dimensió humana", El Mirall, núm. 34, gener 1990, p. 60-63.
 • PINELL, Jordi: "Una novel·la amb la mort per fita", Serra d'Or, núm. 245, febrer 1980, p. 38-39.
 • PLA I ARXÉ, Ramon: "D'alienació literària", El País, 12 de novembre 1987.
 • PLANAS, Antoni Miquel: "Miquel Àngel Riera. Honestedat i autoexigència", dins: Mots, mons i mites. Converses amb escriptors. Palma de Mallorca: "Sa Nostra", 1996, p. 98-103.
 • PUIGDEVALL, Ponç: "La distinció del gran estil", El Punt, 4 de febrer 1996.
 • RIERA, Carme: "Pròleg", dins: Illa Flaubert. Barcelona: MDS, 2004.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Sobre la poesia de Miquel Àngel Riera", Maina, núm. 3, maig 1981, p. 38-42.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "L'origen dels Poemes a Nai, de Miquel Àngel Riera. Procés de formació d'un poeta català", Serra d'Or, núm. 264, setembre 1981, p. 584-586.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "La religió i l'obra de Miquel Àngel Riera", Affar, núm. 1, 1981, p. 119-128. [Reimprès dins: Comunicació, núm. 29-30, febrer 1984, p. 5-11; i dins Basilio Baltasar (ed.): Panorama amb home. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura Educació i Esports del Govern Balear, 1990.] Panorama amb home].
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "La nova "paràbola" de Miquel Àngel Riera, Els déus inaccessibles", Serra d'Or (Barcelona), núm. 338, 1987, p. 82-83.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Literature and Humanity: The work of Miquel Àngel Riera", Catalan Writing, núm. 2, desembre 1988, p. 32-45. [Reproduït en català dins Basilio Baltasar (ed.): Panorama amb home. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura Educació i Esports del Govern Balear, 1990.]
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "El punt de vista en la novel·lística de Miquel Àngel Riera", Zeitschrift für Katalanistik, núm. 2, 1989, p. 159-166.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Miquel Àngel Riera: «El compromís amb la bellesa»", Lletra de Canvi, núm. 27, 1990, p. 7-10.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Crònica lasciva d'una decadència o la lluita contra el poder destructor del temps", Lluc, núm. 791, març-abril 1996, p. 45-46.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Miquel Àngel Riera. Aproximació biogràfica a l'home que va crear bellesa", Serra d'Or, núm. 443, novembre 1996, p. 20-23.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "La influència de la Generació del 27 en la poesia de Miquel Àngel Riera", Estudis Baleàrics, núm. 54-55, febrer-setembre 1996, p. 53-68.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "El temps i la mort a Illa Flaubert, de Miquel Àngel Riera", Lluc, núm. 806-807, setembre-desembre 1998, p. 10-13.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Alguns ressons de l'Escola Mallorquina en la poesia de Miquel Àngel Riera", Revista de L'Alguer, núm. 10, desembre 1999, p. 199-208.
 • DE SALA, Xavier Bru: "Pròleg, dins: Tots els poemes (1957-1981). Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 7-32. [Reproduït Basilio Baltasar (ed.): Panorama amb home. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura Educació i Esports del Govern Balear, 1990.]
 • SALADRIGAS, Robert: "Monólogo con Miquel Àngel Riera", Destino, 2 de febrer 1974, p. 36-37.
 • SANTANDREU, Jaume: "Conversa amb el lector, tot prenent partit", dins: Fuita i martiri de Sant Andreu Milà. Palma de Mallorca: Moll, 1973, p. 166-175.
 • SEGUÍ TROBAT, Gabriel: "Els déus inaccessibles. Notes de lectura", Lletra de Canvi, núm. 27, 1990, p. 14-17.
 • TRIADÚ, Joan: "Miquel Àngel Riera: matèria de Mallorca", Avui, 21 de gener 1979. [Reproduït dins: La claror que us don... Palma de Mallorca: "Sa Nostra", 1996.]
 • VALL I SOLAZ, Francesc Xavier: "La memòria en el cicle novel·lístic de Miquel Àngel Riera", Els Marges, núm. 35, 1986, p. 117-121. [Reproduït dins Basilio Baltasar (ed.): Panorama amb home. Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura Educació i Esports del Govern Balear, 1990.]
 • VALLVERDÚ, Francesc: "L'epistolari amb Miquel Àngel Riera", Estudis Baleàrics, núm. 54-55, febrer-setembre 1996, p. 75-79.
 • VIDAL OLIVER, Guillem: "Miquel Àngel Riera, entre el perfeccionisme i la comunicació", Oriflama, núm. 145, octubre 1974, p. 51.