Conclusions Federació Galeusca 2011

Reunits a l’Ateneu Barcelonès el dia 1 d’octubre de 2011, nosaltres, escriptors gallecs, bascos i catalans, manifestem:
 
1. En contra de tot intent d’invisibilització, manipulació i desvirtuació som escriptores i escriptors gallecs, bascos i catalans aquells que utilitzem com a instrument de creació les nostres respectives llengües, és a dir, gallec, èuscar i català.
 
2. Tot i els avenços en normalització, estem lluny dels mínims exigibles en unes societats nacionals consolidades i el reconeixement de les nostres identitats es troba en procés d’involució per la falta de cultura plural de l’estat espanyol, que en els últims trenta anys no ha afavorit un clima de convivència real i entesa mútua entre les diferents llengües i cultures de l’estat, sotmeses sempre a la cultura espanyola.
 
3. Davant dels nous intents de recentralització de l’estat unitari espanyol constatem que només si cada una de les nostres nacions accedim a més cotes de sobirania, hi haurà garanties d’un ple restabliment de la normalitat.
 
4. Reiterem el nostre suport als models d’immersió lingüística aplicats pels nostres sistemes educatius com a model d’adquisició de les nostres llengües i cultures minoritzades.
 
5. Que, vint-i-set anys després del Manifest de Poblet, els successius encontres anuals ens han demostrat la preocupació dels escriptors per la problemàtica de les nostres nacions sense estat i hem constatat que hi ha noves formes de censura econòmica i ideològica.
 
6. Ens reafirmem en el compromís d’aprofundir en les relacions d’intercanvi i d’acció conjunta entre les literatures de Galícia, País Basc i Països Catalans. En concret:
 
Promoure intercanvis d’autors i experiències de les produccions literàries respectives.
Posar en marxa publicacions conjuntes adaptades als formats d’edició digital.
Impulsar traduccions mútues destinades a afavorir el transvasament d’experiències culturals.
Vetllar per la defensa conjunta i solidària dels interessos professionals.
 
Finalment, ens comprometem a continuar treballant en el camí iniciat en el primer encontre celebrat el 1984, a través de la Federació d’associacions d’escriptors Galeusca, creada el 2009.
 

 

   
Moment de la taula rodona Autotraducció i traducció entre les                          Els presidents de les associacions durant l'assemblea general.
nostres llengües i el castellà com a llengua de mediació (o no).
Fotos: Carme Esteve.