Anselmo López Carreira

(Vigo, 1951). Llicenciat en Geografia i Història, i doctor en Història per la Universitat de Santiago de Compostel·la, és catedràtic de l’I.E.S. María Soliño de Cangas de Morrazo, centre que actualment dirigeix. És autor d’una àmplia obra assagística d’investigació històrica, centrada en aspectes relatius a la història medieval de Galícia, com A revolución irmandiña (1987), O Reino de Galiza (1998), Os reis de Galicia (2003) o la recent O reino medieval de Galicia. Contribución á súa historia política (2005) entre altres, a més de ser coautor de diverses Historias Xerais de Galicia (1979, 1991, 1996 i 1997).

Euskera
(Vigo, 1951). Geografia eta Historian lizentziatua, eta Historian doktore Santiagoko Unibertsitatean, Cangas do Morrazoko I.E.S. María Soliñon katedratikoa da. Ikerketa historikoaren inguruko saiakera ugariren egile da, Galizako Erdi Aroko historiaren alderdien inguruan jardunez, esaterako, A revolución irmandiña (1987), Reino de Galiza (1998), Os reis de Galicia (2003) edo berriki argitaraturiko O reino medieval de Galicia. Contribución á súa historia política (2005), eta gainera, hainbat Historias Xerais de Galicia(1979, 1991, 1996 e 1997) laneetan egilekide.

Galego
Anselmo López Carreira (Vigo, 1951). Licenciado en Xeografía e Historia, e doutorado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, é catedrático no I.E.S. María Soliño de Cangas do Morrazo, centro que actualmente dirixe. É autor dunha ampla obra ensaística de investigación histórica, centrada en aspectos relativos á historia medieval de Galicia, como A revolución irmandiña (1987), o Reino de Galiza (1998), Os reis de Galicia (2003) ou o recente O reino medieval de Galicia. Contribución á súa historia política (2005) entre outros moitos, ademais de ser coautor de varias Historias Xerais de Galicia (1979, 1991, 1996 e 1997).