Lluïsa Julià

Investigadora i assagista, actualment és secretària de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, el seu cap d’estudi és la literatura moderna i contemporània sobre la qual ha publicat diversos llibres, articles i n’ha publicat textos. Destaquen els escrits sobre Joaquim Ruyra, Miquel Llor, Caterina Albert, Maria-Antònia Salvà o Maria-Mercè Marçal.

Euskera
Saiogile eta ikertzailea, gaur egun Associació d’Escriptors en Llengua Catalana elkarteko idazkaria da. Filologia Katalanean doktorea da (Universitat de Barcelona), literatura moderno eta garaikideari buruzko tesia gauzatu zuen; gai honen inguruko liburu, artikulu eta testuak argitaratu izan ditu. Azpimarratzekoak dira Joaquim Ruyra, Miquel Llor, Caterina Albert, Maria- Antònia Salvà edo Maria-Mercè Marçali buruz eginiko idatziak.

Galego
É investigadora e escribe ensaios, actualmente é secretaria da Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Doutora en Filoloxía Catalana (Universidade de Barcelona), o seu obxecto de estudo é a literatura moderna e contemporánea, sobre á cal publicou diversos libros, artigos e outros textos. Hai que salientar os estudos sobre Joaquim Ruyra, Miquel Llor, Caterina Albert, Maria Antonia Salvà ou Maria-Mercè Marçal.